+(48) 517 372 400

Opracowanie strategii działań proekologicznych

Nasze przedsiębiorstwo opracowało plan wdrażania działań proekologicznych z zakresu budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy. Projekt został zrealizowany  w ramach działania 2.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowana strategia jest efektem naszej troski o środowisko naturalne i pozwala na doskonalenie i poszerzanie działań na rzecz ochrony i popularyzowania dobrych praktyk wśród naszych klientów i kooperantów.

Comments are closed.