+(48) 517 372 400

Firma Logman uzyskała cetyfikat GMP+ B.4. w zakresie frachtowania w transporcie drogowym. Przyznanie nam certyfikatu oznacza potwierdzenie zgodności realizowanych przez nas usług z międzynarodowymi normami jednostki certyfikującej w zakresie przewozu materiałów paszowych. Wdożone normy przekładają się również na pozostałe obszary działalności firmy, ponieważ system zarządzania GMP+ jest oparty na normie ISO- 9001-2000 i systemie HACCP. Certyfikat został przyznany przez organizację GMP+ International. Podmiotem audytującym wdrożenie certyfikatu była firma DEKRA. Obecnie firma LOGMAN jest jedną z jedynie szesnastu firm w Polsce, która uzyskała certyfikację w zakresie frachtowania w zakresie transportu drogowego. Świadczy to o wysokim poziomie realizowanych przez nas usług, jak i na specjalizacji w obrębie realizacji usług w zakresie organizacji przewozu.