+(48) 517 372 400

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym na 25 maja 2018 roku wejściem w życie nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zmodernizowaliśmy Regulamin przetwarzania danych osobowych i związaną z nim politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

​- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Logman Grzegorz Leśniak  , adres: ul. Józefa Piłsudskiego 2c 72-010 Police

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –   tel. 517372400

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconej nam umowy wykonania usług spedycyjnych lub innych zgodnie z przedmiotem działalności zawartej w CEIDG na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub  przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi zmianami.

Comments are closed.