+(48) 517 372 400

PARTNERZY

Firma Logman jest koordynatorem inicjatywy Agrotransport- tworzonej wraz ze Stowarzyszeniem WLM.

W ramach inicjatywy AGROTRANSPORT działamy na rzecz firm transportowych świadczących usługi dla sektora rolniczego. Do grona przewoźników zaliczamy zarówno przedsiębiorstwa wykonujące transport materiałów sypkich (głównie zbóż oraz biomasy), jak i ładunków mających cechy jednostek ładunkowych (m.in. paletyzowane ładunki nawozów lub dodatków paszowych). Projekt dedykowany dla firm transportowych specjalizujących się w obsłudze sektora rolniczego ma na celu wspieranie polskich podmiotów, promowanie dobrych praktyk, pomoc w dostępie do nowych ładunków. Współpracujemy z grupami producentów rolnych oraz operatorami logistycznymi, jak również z jednostkami naukowymi.

     WLM_stowarzyszenie_waskie              Klaster        rcitt   połnocna izba gospodarcza