+(48) 517 372 400

UPRAWNIENIA

Firma Logman posiada niezbędne uprawnienia do organizacji przewozu towarów w transporcie drogowym.

Dodatkowo przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania zgodny z normą GMP+B.4 oraz pozytywnie przeszło proces certyfikacji.

Cała działalność firmy podlega ubezpieczeniu OC. Ponadto posiadamy ubezpieczenie działalności spedycyjnej o rozszerzonym zakresie terytorialnym obejmującym niemal wszystkie kraje na świecie.

Posiadane uprawnienia i certyfikaty: