+(48) 517 372 400

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

Powołaliśmy wewnętrzny zespół HACCP. Członkowie zespołu HACCP będą odpowiedzialni za:
– nadzór nad procesem wdrażania i stosowania zasad GHP, GMP i systemu HACCP,
– weryfikację i aktualizację Systemu Jakości,
– prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem i rozwojem jakości.

Zostaw komentarz

You must be logged in to post a comment.